Coming Soon

 main page 1

Login

  • Register

Coming Soon

CIMB

CYAL photo‘CIMB Young ASEAN Leaders’ pada 21- 22 April 2015 di Institute of Democracy and Foreign Relations, Kuala Lumpur, Malaysia.

Program ini akan melibatkan 50 pelajar universiti dari sepuluh negara ASEAN dalam lingkungan umur 18 - 30 tahun yang sedang mengikuti program ijazah di universiti-universiti di ASEAN. Peserta yang terpilih untuk mengikuti program ini akan berpeluang menjalani sesi pembangunan kapasiti yang bertemakan ‘Pemuliharaan Warisan ASEAN’, pembangunan semangat perpaduan dan identiti ASEAN, lawatan ke tempat-tempat bersejarah dan menjalankan proses konservasi warisan ASEAN. Para peserta juga berpeluang memenangi dana untuk melaksanakan projek pemuliharaan warisan ASEAN di negara masing-masing.

Peserta bagi program ini akan dibiayai sepenuhnya oleh dana dari CIMB Foundation dan penyertaan adalah terhad kepada 50 orang sahaja. Pemilihan sukarelawan adalah berdasarkan rubrik khusus yang menitikberatkan minat dalam bidang Pemuliharaan Warisan, fasih berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris serta mencapai gred CGPA 3.5. Tarikh tutup permohonan adalah pada 24 Mac 2014, dan hanya mereka yang terpilih sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga melalui telefon.Maklumat permohonan boleh didapati di borang permohonan di pautan berikut: http://cimbyalform.asiaengage.org/form .

Contact Us

Address: Level 6, Research Management Innovation Complex (RMIC), University Malaya, Jalan Pantai Baru, 50603, Kuala Lumpur 
Phone # : +603-79677357/7358/7360/2429
Fax #: +603-79677949
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.