What is Knowledge Transfer Programme

 main page 1

Login

  • Register

What is Knowledge Transfer Programme

FALSAFAH SKIM GERAN PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (KTP) - INDUSTRI

Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) merupakan dokumen yang menterjemahkan hala tuju pengajian tinggi negara yang memberi penekanan kepada pembangunan modal insan dan intelek berkualiti bagi mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi makmur dan kompetitif. Oleh yang demikian, bagi menjana pembangunan modal insan dan intelek, Skim Geran Program Pemindahan Ilmu - KTP dirangka untuk mengalakkan pemindahan ilmu yang telah dijana di IPTA kepada sasaran komuniti & industri untuk tujuan memperluaskan dan memperkukuhkan ilmu masyarakat awam yang dapat diterjemahkan seperti di bawah:

• KTP mampu mendokong pelbagai aktiviti untuk menyokong kerjasama yang saling menguntungkan di antara universiti dan industri (termasuklah agensi kerajaan/agensi bukan kerajaan/sektor awam).

• KTP mampu menyediakan pelantar untuk pertukaran harta intelek tangible dan intangible, kepakaran, pembelajaran dan kemahiran antara akademia dan industri.

• KTP mampu merangkumi bentuk-bentuk interaksi termasuk kajian bersama, perundingan, pendidikan, latihan, pembangunan siswazah, persidangan, berkongsi kemudahan fizikal dan penempatan pelajar.

• IPTA harus terlibat dengan industri terhadap inisiatif yang saling bermanfaat:
- Akademia: mampu menggabungkan ilmu terbaru daripada industri dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan perundingan.
- Industri: dapat memanfaatkan sumber daya IPTA untuk meningkatkan kemampuan perniagaan dan manfaat ekonomi mereka.
- Graduate Intern: meningkatkan pembangunan peribadi dan profesional pelajar dan graduan.

Untuk maklumat lanjut mengenai KTP-industri boleh klik Di Sini

FALSAFAH SKIM GERAN PROGRAM PERPINDAHAN ILMU (KTP) - KOMUNITI

Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) merupakan dokumen yang menterjemahkan hala tuju pengajian tinggi negara yang memberi penekanan kepada pembangunan modal insan dan intelek berkualiti bagi mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi makmur dan kompetitif.Oleh yang demikian, bagi menjana pembangunan modal insan dan intelek, Skim Geran Program Pemindahan Ilmu - KTP dirangka untuk mengalakkan pemindahan ilmu yang telah dijana di IPTA kepada sasaran komuniti & industri untuk tujuan memperluaskan dan memperkukuhkan ilmu masyarakat awam yang dapat diterjemahkan seperti di bawah:

• KTP mampu mendokong pelbagai aktiviti untuk menyokong kerjasama yang saling menguntungkan di antara universiti dan komuniti (termasuklah agensi kerajaan/agensi bukan kerajaan/sektor awam).

• KTP mampu menyediakan pelantar untuk pertukaran harta intelek tangible dan intangible, kepakaran, pembelajaran dan kemahiran antara akademia dan sasaran komuniti.

• KTP mampu merangkumi bentuk-bentuk interaksi termasuk kajian bersama, perundingan, pendidikan, latihan, pembangunan siswazah, persidangan, berkongsi kemudahan fizikal dan penempatan pelajar.

• IPTA harus terlibat dengan komuniti terhadap inisiatif yang saling bermanfaat:
- Akademia: mampu menggabungkan ilmu yang dicapai daripada komuniti dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan perundingan.
- Komuniti: dapat dimanfaatkan daripada ilmu yang telah dijana di IPTA untuk meningkatkan kualiti hidup bagi sesuatu komuniti.
- Graduate Intern: meningkatkan pembangunan peribadi dan profesional pelajar dan graduan. 

Untuk maklumat lanjut mengenai KTP-komuniti boleh klik Di Sini

Contact Us

Address: Level 6, Research Management Innovation Complex (RMIC), University Malaya, Jalan Pantai Baru, 50603, Kuala Lumpur 
Phone # : +603-79677357/7358/7360/2429
Fax #: +603-79677949
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.