UCTC Application

 main page 1

Login

  • Register

Dana UCTC

UCTC telah dilancarkan di peringkat kebangsaan pada 30 November 2013. Program ini bertujuan mengemblingkan sumber intelektual dan infrastruktur di universiti untuk mentransformasikan masyarakat setempat. Sehingga kini sebanyak 83 projek berimpak tinggi telah dan sedang dilaksanakan.
kreteria dana adalah seperti berikut:
  • berimpak tinggi (kemampanan faedah yang tinggi kepada masyarakat)
  • kos rendah (Lebih rendah berbanding dengan kadar yang asal)
  • pelaksanaan pesat ( Impak dapat di lihat selepas 3 - 6 bulan)
  • mengekalkan perubahan (Perubahan di sesebuah komuniti dapat di adaptasi oleh komuniti lain)

 

 

For more information please contact: 

Mohd Asyraf b Mansor (03-79677360 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 
Untuk mendapatkan kertas kerja projek & ringkasan projek, sila muat turun file dibawah

Contact Us

Address: Level 6, Research Management Innovation Complex (RMIC), University Malaya, Jalan Pantai Baru, 50603, Kuala Lumpur 
Phone # : +603-79677357/7358/7360/2429
Fax #: +603-79677949
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.